Κατασκευή λογισμικούΚύρια δραστηριότητά μας αποτελεί η ανάπτυξη καθετοποιημένων λύσεων λογισμικού, ικανών να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας.

Η ομάδα μας είναι σε θέση να αναπτύξει για την επιχείρησή σας λογισμικό, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Η απόκτηση έτοιμου λογισμικού σπάνια αποτυπώνει το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης. Κατά συνέπεια οι ανάγκες της επιχείρησής σας προσαρμόζονται στις δυνατότητές του έτοιμου λογισμικού, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται ψηφιακά το σύνολο των δραστηριοτήτων σας.

Η ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία, δίνει την δυνατότητα στην επιχείρησή σας να καλύψει το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεών της. Παράλληλα διασφαλίζει την ευκολότερη και ταχύτερη ανάπτυξη νέων λειτουργιών όσο η επιχείρησή σας αλλάζει ή μεγαλώνει.

Σημαντικός ρόλος στην χρήση του λογισμικού είναι η συντήρηση. Η ομάδα μας δίνει ιδιαίτερο βάρος στην συντήρηση του λογισμικού μετά την πώληση. Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας ακόμα και όταν η δραστηριότητά τους επιβάλει συντήρηση όλες τις ημέρες και τις ώρες της εβδομάδας.